اگر چه انتخابات نامزد انتخابات نامزدهای انتخاباتی

اگر چه: انتخابات نامزد انتخابات نامزدهای انتخاباتی اخبار سیاسی و اجتماعی

، انرژی تاریک&quot، کشف 23 کهکشان تازه با استفاده از دوربین &quot

منجمان با استفاده از یک دوربین کشف انرژی تاریک موفق شدند 23 کهکشان تازه را که 800 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ ایجاد شده‌اند کشف کنند. کشف 23 ..

ادامه مطلب