اگر چه انتخابات نامزد انتخابات نامزدهای انتخاباتی

اگر چه: انتخابات نامزد انتخابات نامزدهای انتخاباتی اخبار سیاسی و اجتماعی

دولت جهت هرگونه سناریو اقتصادی آماده است / نوبخت

محمدباقر نوبخت معاون مدیر جمهوری و مدیر شرکت برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت با تخصیص داده شده است 384 هزار میلیارد تومان اعتبار خود را جهت مواجهه با هرگ..

ادامه مطلب

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۷ درصد رسید

به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش تورم تولیدکننده در تیرماه را اعلام کرد. بر این اساس شاخص بهای تولید کننده ۷ درصد زیاد کردن یافت شاخص بهای تولیدکننده ..

ادامه مطلب