اگر چه انتخابات نامزد انتخابات نامزدهای انتخاباتی

اگر چه: انتخابات نامزد انتخابات نامزدهای انتخاباتی اخبار سیاسی و اجتماعی

جراحی چربی سوزی خطر مبتلا شدن به بیماری التهابی روده را زیاد کردن می دهد

نتایج یک تجزیه و تحلیل تازه نشان داده است که رابطه ای میان مبتلا شدن به بیماری التهابی روده و سابقه جراحی چربی سوزی وجود دارد.  جراحی چربی..

ادامه مطلب