اگر چه انتخابات نامزد انتخابات نامزدهای انتخاباتی

اگر چه: انتخابات نامزد انتخابات نامزدهای انتخاباتی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ، انرژی تاریک&quot، کشف 23 کهکشان تازه با استفاده از دوربین &quot

منجمان با استفاده از یک دوربین کشف انرژی تاریک موفق شدند 23 کهکشان تازه را که 800 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ ایجاد شده‌اند کشف کنند.

، انرژی تاریک&quot، کشف 23 کهکشان تازه با استفاده از دوربین &quot

کشف 23 کهکشان تازه با استفاده از دوربین "انرژی تاریک"

عبارات مهم : انرژی

منجمان با استفاده از یک دوربین کشف انرژی تاریک موفق شدند 23 کهکشان تازه را که 800 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ ایجاد شده است اند کشف کنند.

به گزارش ایسنا وبه نقل از دیلی میل، وقت تشکیل این کهکشان ها دقیقا همزمان با دوره بسط و گسترش هستی بعد از تاریکی مطلق پیش از ایجاد دنیا است.

، انرژی تاریک&quot، کشف 23 کهکشان تازه با استفاده از دوربین &quot

در این دوره دنیا در فرایند یونیزه شدن مجدد قرار داشته است که در آن پرتوهای ایجاد شده است از طرف ستارگان و کهکشان های تازه محیط اطراف خودشان را روشن کرده بودند و مه های کهکشانی را در اطراف کهکشان های تازه خنثی می کردند.

تیمی از منجمان دانشگاه ایالتی آریزونای آمریکا با استفاده از دوربین کشف انرژی تاریک و تلسکوپ چهار متری “بلانکو” که در رصدخانه نوری ملی شیلی واقع شده است است موفق شدند 23 کهکشان تازه که در دوران ابتدایی خلقت دنیا ایجاد شده است اند را مشاهده کنند.

منجمان با استفاده از یک دوربین کشف انرژی تاریک موفق شدند 23 کهکشان تازه را که 800 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ ایجاد شده‌اند کشف کنند.

در کیهان شناسی، انرژی تاریک نوع ناشناخته ای از انرژی است که همه فضا را در بر می گیرد و سرعت انبساط دنیا را می افزاید.

انرژی تاریک مقبول ترین فرضیه جهت توضیح دادن مشاهدات اخیر است که می گویند دنیا با موزیک رو به افزایشی(با شتاب) منبسط می شود. در مدل استاندارد کیهان شناسی بنابر هم ارزی جرم-انرژی، دنیا مشمول بر حدود ۲۶٫۸٪ ماده تاریک،۶۸٫۳٪ انرژی تاریک (در مجموع ۹۵٫۱٪) و ۴٫۹٪ مادهٔ معمولی است و چگالی انرژی تاریک بسیار کم هست. در منظومه شمسی، تقریباً شش تن انرژی تاریک درون شعاع مدار پلوتو یافت می شود. با این حال، انرژی تاریک زیاد جرم-انرژی دنیا را تشکیل می دهد، لیکن به طور یکنواخت در فضا پخش شده است است.

، انرژی تاریک&quot، کشف 23 کهکشان تازه با استفاده از دوربین &quot

دو شکل جهت انرژی تاریک ارائه شده است هست. یکی ثابت کیهان شناسی، یک چگالی انرژی ثابت که بطور همگن دنیا را پر می کند، و دیگری میدان های اسکالر، کمیت هایی دینامیکی که چگالی انرژی آنها می تواند در فضا و وقت عوض کردن کند. بخش هایی از میدان های اسکالر که در فضا ثابت هستند هم معمولاً در ثابت کیهان شناسی شمرده می شوند. ثابت کیهانشناسی می تواند به گونه ای فرمول بندی شود که انرژی خلا باشد. میدان های اسکالری که در فضا عوض کردن می کنند به مشکل می توانند از ثابت کیهان شناسی باز آشنا شوند، لیکن تغییرات ممکن است فوق العاده آهسته باشد.

اندازه گیری های دقیقی از انبساط دنیا جهت فهمیدن اینکه قیمت انبساط چگونه در طول وقت عوض کردن می کند، مورد نیاز هست. در نسبیت عام، سیر تکاملی انبساط دنیا بوسیله معادله حالت کیهانی(رابطه بین دما، فشار و ترکیب ماده، انرژی و چگالی انرژی خلا در هر ناحیه از فضا) فرمول بندی می شود. امروزه، اندازه گیری معادله حالت انرژی تاریک یکی از بزرگترین تلاش های کیهان شناسی رصدی است.

منجمان با استفاده از یک دوربین کشف انرژی تاریک موفق شدند 23 کهکشان تازه را که 800 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ ایجاد شده‌اند کشف کنند.

افزودن ثابت کیهان شناسی به متریک رابرتسون-واکر منجر به مدل لامبدا-سی دی ام می شود؛ که بخاطر تطابق دقیق آن با مشاهدات از آن به عنوان “مدل استاندارد” کیهان شناسی یاد می کنند. انرژی تاریک به عنوان یک جزء حیاتی در تلاش های اخیر جهت تدوین مدل “جهان تناوب ای” (cyclic model) استفاده شده است است.

حدود 300 هزار سال بعد از انفجار بزرگ، هستی در تاریکی مطلق قرار داشت و گاز هیدروژن در تمام فضا پراکنده بود.

، انرژی تاریک&quot، کشف 23 کهکشان تازه با استفاده از دوربین &quot

در 500 میلیون سال بعد از این شرایط، نخستین کهکشان ها و ستارگان شکل گرفتند و تشعشعات ناشی از آنها فضای پیرامونی آنها را عوض کردن داد که باعث عوض کردن ماهیت دنیا شد.

دانشمندان این روند را در فاصله 300 میلیون تا 1 میلیارد سال بعد از شکل گیری دنیا می دانند.

“سانگیتا مالهوترا”(Sangeeta Malhotra) یکی از محققان این پروژه گفت: پیش از یونیزه شدن مجدد این کهکشان ها به مشکل رصد می شدند لیکن نور آنها به خاطر گازهای بین کهکشانی قابل رویت نبود و بعد از مدتی با از بین رفتن این گازها رصد آنها امکان پذیر شد.

وی افزود: با استفاده از این روش ما می توانیم در هر زمانی بفهمیم چقدر از مه های کهکشانی اولیه در دنیا باقی مانده است.

تجهیزات رصدی مورد استفاده جهت رصد این 23 کهکشان به تازگی بروزرسانی شده است اند و بخش زیادی از موفقیت منجمان به خاطر استفاده از این تجهیزات بوده است.

چند سال قبل با امکانات آن وقت محققان این رصد را با استفاده از یک دوربین 64 مگاپیکسلی انجام دادند که می تواند فضایی به اندازه ماه کامل در آسمان را پوشش دهد.

دوربین مورد استفاده در تحقیق فعلی حدود 570 مگاپیکسل است که می تواند فضایی در ابعاد 15 برابر ماه کامل در آسمان را پوشش دهد.

واژه های کلیدی: انرژی | تاریکی | دوربین | استفاده | کیهان شناسی | اخبار علمی و آموزشی

، انرژی تاریک&quot، کشف 23 کهکشان تازه با استفاده از دوربین &quot

، انرژی تاریک&quot، کشف 23 کهکشان تازه با استفاده از دوربین &quot

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs